Zámecký park Frýdlant

Zámecký park započal svou historii teprve v 18. století a v první polovině 19. století. Hradní vrch byl ještě na počátku 18. století holý. Podle starších vyobrazení je patrné, že bezprostřední plochy kolem zámku nebývaly upravené a pásly se tu ovce. S velkorysým plánem adaptací a zvelebení celého zámeckého okolí přistoupil až Kristián Kryštof Clam - Gallas, ale hlavní zásluha patří jeho synovi Eduardovi.

Snaha po sblížení s přírodou a její nenásilnou přeměnu v duchu doby, dala svažitému terénu ráz přírodního parku. Byly v něm dobudovány pěšiny umožňující promenádu okolo hradu a vysázeny stromy. Parkem vedl v olověných trubkách vodovod, vodu pohánělo vodní kolo, umístěné pod hradem na řece Smědé. Zámecký vrch obtéká z jižní a západní strany řeka Smědá, která napájí zámecký rybník, který vytváří romantické zákoutí a ostrůvek.

Park v předválečných letech pokračoval i za řekou Smědou, kde se jedna část přeměnila na dnešní tenisové kurty a druhá část u kamenného mostu pod zámkem byla bývalou zásobnickou zahradou s rozsáhlými skleníky, která později přešla pod správu města a byla přeměněna v zahradnictví, později v kemp. Nyní je prostor využíván k příležitostným akcím.

Současnou podobu, která se postupem let ustálila, má charakter přírodně krajinářský. Areál parku se stal výrazným prvkem celého Zámeckého okresu a dendrologicky je nejbohatší v okolí hlavního vchodu zámku. Park byl kompletně revitalizován a upraven. V roce 2017, při archeologickém výzkumu plochy rybničního dna, zde bylo nalezeno spolu s množstvím artefaktů i 36 kusů zlatých a 6 kusů stříbrných mincí v keramické nádobě. Jedná se o unikátní nález, který je prezentován formou speciální prohlídky na hradě a zámku Frýdlant.