Obrázek nenalezen
Úvodní strana > O městě > QR

Městské hradby

Městské hradby

Městské hradby pro mnoho měst představovaly důležitý opevňovací prvek, umožňující uzavření a ochranu městského prostoru. Naše hradby jsou zděné, téměř kruhového obrysu, vystavěny z místního čediče, polygonálně opracovaného, v síle kolem 1m. Hradby byly původně omítnuty a zpevněny kamennými věžemi třemi věžovitými branami. Hranolové věže původně převyšovaly hradbu a byly na městské straně otevřené. Městské hradby s příkopem jsou připomínány již v urbáři k roku 1381, ale podle místní tradice byly hradby vystavěny již v roce 1304. Od roku 1571 byly hradby rekonstruovány, v letech 1599-1602 pod vedením mistra Marxe Vlacha ( Spazia). Hradby byly udržovány do roku 1774, kdy po požáru města byly z části rozprodány, z části strženy a příkopy byly zasypány.


Na jižní straně byly hradby napojeny na ohradní zeď hřbitova kolem kostela a dosud jsou zachovány v jižní zdi budovy děkanství a drobného objektu č.p. 85. V budově děkanství je dochováno i torzo hranolové věže. Schodišťová vložená věžička je snad až renesanční. Na východní straně směrem k severu jsou hradby dobře patrny mezi objektu č.p. 67 a č.p. 388 (budova Střední hospodářské školy), dále pak jako ohradní parcelní zeď za domy č.p. 67, 66 a 65, kde současně tvoří zadní obvodovou zeď bývalé požární zbrojnice (nyní bazar). Zde je zachováno torso další hranolové věže, která je dnes součástí dvorního stavení č.p.56. Na severní straně zmizely hradby za posledních sto let, část základů byla nalezena při budování novostavby pošty v roce 1977. 

Na severovýchodní straně jsou zachovány zbytky hradeb za bývalou mlékárnou , kde je opět dochováno torzo hranolové věže a torzo „katovské branky“. Na západní straně ohraničují zbytky hradeb zadní strany parcel domů č.p. 25,26,27,29 a za zbořenými objekty č.p. 30 a 31 je zbytek poslední hranolové věže.

V hradební zdi stály vyjma hranolových věží nejprve dvě, později tři vstupní brány.V hlavní ose se nacházely Horní a Dolní brána. Horní brána s věží byla v ulici dnešní Čsl. Armády, situována vedle objektu staré pošty č.p. 67 (budova Střední hospodářské školy) a byla stržena v roce 1837. Dolní brána se nacházela v ulici Míru , stávala u domu č.p. 35 a snesena byla v roce 1931 , zato okrouhlá věž, která ji chránila byla stržena až roku 1888. Třetí brána, tzv. Nová byla znovu postavena roku 1792 v ulici Husova v empírovém slohu, přičemž její zbytky byly odstraněny až v roce 1947.Městské hradby

Městské hradby

Městské hradby

 
Městské hradby

Městské hradby

 
Městské hradby

Městské hradby

 
Městské hradby

Městské hradby

 
Městské hradby

Městské hradby

 
Městské hradby

Městské hradby

 
 
Vytvořeno 14.1.2021 7:38:06 | přečteno 591x | jana.mrnavkova