Obrázek nenalezen
Úvodní strana > O městě

Časová osa

Vznik města se datuje asi kolem roku 1200. Největší rozkvět byl zaznamenán za Biebersteinů, kteří dali městu r. 1537 znak. Podle urbáře r. 1381 měl Frýdlant ve vnitřním městě 75 domů, horní předměstí pak 65 domů.

1278        1. písemná zmínka o Frýdlantu
1300Václav II. povoluje městu hrdelní právo
poč.14.stoletípostaveny městské hradby
1345zmiňován kostelík sv. Máří Magdalény ve Větrově
1348mor ve městě
1552do dnešní podoby přebudován katolický kostel Nalezení sv. Kříže
1457ve městě postavena papírna, první ve střední Evropě
1562od září do prosince zuří ve městě mor
1572velký požár města
1598zemřelo 800 obyvatel na mor, včetně starosty Hanse Fúgera, jsou pohřbeni u dnešního pravoslavného kostela
1626v důsledku tuhé rekatolizace obyvatelé prchají do nábožensky tolerantní Lužice. Ve Frýdlantu je 41 domů pustých, z toho ve městě 10, na předměstí 25, na horním pak 6 domů
1630ve městě zuří mor
1633a následně 1634 zemřelo kolem 500 osob na mor
16344. května vypukl požár, kromě kostela, děkanství a školy shořely všechny domy uvnitř hradeb
1662na místo shořelé radnice postavená nová
1680ve Frýdlantu,Luhu, Poustce a Větrově zemřelo 206 osob na mor
1776ruší se právo útrpné
1779ve dnech 16. a 17. září navštívil císař Josef II. Frýdlant, přespal na zámku
1781císařským dekretem se ruší nevolnictví
1782ve dnech 13. a 14. března shořelo ve Frýdlantu 7 domů
1787ruší se městské právo hrdelní
1797neopatrností Terezy Lankischové, ženy ševce, vypukl o desáté hodině ve městě požár, kdy shořelo 72 domů, včetně radnice, stalo se tak 17. ledna
1798započato se stavbou radnice, dostavěna byla v roce 1799
1800na věž radnice byla upevněna váza, zhotovena kovotepcem Franzem Kryštofem z Liberce, dnes vystavena v expozici městského muzea
183318. prosince silný orkán shodil vázu z radnice, vrácena zpět v následujícím roce
1848došlo ke zrušení roboty
1850okresní hejtmanství nahradilo vrchnostenskou správu Frýdlantska
185321. ledna vypukl velký požár, jemuž padlo za oběť 97 domů a 56 dalších budov
1859položení základního kamene na školu u kostela, provoz byl zahájen dne 13.10.1862, 8. května 1945 byla vybombardována a následně pak zbourána
1871dne 8. července navštívil korunní princ Rudolf Frýdlant
1875dne 1. července byl zahájen provoz na trati Frýdlant-Liberec- Závidov
1888dne 3. srpna byla ve městě velká povodeň
1889vybudována rozhledna, jež byla r. 1907 nahrazena současnou
1892založili Julius Kraus a Viktor Lenk/notář/ ve špitální kapli muzeum vedoucím byl J. Kraus
1893zahájena výstavba nové radnice, dostavěna v roce 1896, provoz zahájen18. srpna 1896
1896založil H. Kaufersch továrnu na zemědělské stroje /traktorka/
1897velká povodeň dne 30. července /stoletá voda/
zbourána stará radnice, která stála uprostřed náměstí
1902otevřena nemocnice ve Frýdlantu
1902slavnostní otevření okresní dráhy Frýdlant-Jindřichovice, proběhlo dne 2. července v 9 hodin 32 minut
1904dokončena stavba evangelického kostela
1913po desetiměsíční práci byl slavnostně zahájen provoz městského vodovodu, dne 4. září
1914Ve Frýdlantu probíhají oslavy 900 let založení města. Oslava byla přerušena vypuknutím války.V této válce padlo celkem 154 občanů z Frýdlantu, 37 jich bylo nezvěstných
191829. října se Frýdlantsko stalo součástí provincie Deutschbóhmen
1925dne 13. září bylo slavnostní zahájení provozu Masarykovy školy.
1934díky nadaci, kterou založil městský lékař dr. Kubasta, byla dne 23. června odhalena socha Valdštejna, tvořící celek s kašnou na náměstí. Návrh sochy provedl raspenavský sochař Scholz / v té době působil ve Vídni/. Odlitek vyrobila pražská firma Barták.Tato akce proběhla v rámci Valdštejnských slavností.
19381. října - Frýdlantsko připojeno k Velkoněmecké říši
19382. října - město obsazeno německým vojskem
19386. října - /též v prosinci/ navštívil A. Hitler město Frýdlant
19458. května - Frýdlant bombardován sovětským letectvem
19459. května - Frýdlant osvobozen Rudou armádou a nastolena čsl. Správa města
1946odsun německého obyvatelstva
1947odsun německého obyvatelstva
196821.8. Frýdlantem projela sovětská vojska od Nového Města pod Smrkem směrem na Liberec
198927.11. manifestace na podporu změn v ČSSR po 17. listopadu
1990v lednu převzalo správu města OF

Vytvořeno 20.5.2020 16:26:19 - aktualizováno 6.1.2021 10:39:32 | přečteno 3970x | tana