Obrázek nenalezen
Úvodní strana > O městě

Historie

Historie

Počátky osidlování našeho kraje sahají do 6. století našeho letopočtu. Slovanští rybáři a lovci ze sousední Lužice se tehdy stali prvními osídlenci. Přes Frýdlant vedla důležitá zemská stezka. Proto se postavila strážní věž Indica, později se z ní stal hrad. 


Základ města

První zmínka o existenci hradu je doložena z roku 1278. V tomto roce Rudolf z Biebersteinu koupil zdejší panství. 
Největší osídlení vzniká kolem řeky Smědé a stává se tak základem budoucího města. Rozvoj města začíná ve 14. století za vlády rodu Bibersteinů, ti povyšují zdejší osadu na město. Frýdlant byl opatřen hradbami, které obklopovaly celé město.

Požáry

Město přežilo několik zhoubných požárů. Nejhorší z nich byl v roce 1634. Oheň se rozšířil a zničil 246 domů. Radnici bohužel neminul a zničil cenné listiny o dějinách města. Během třicetileté války, při nájezdu Švédů, bylo zapáleno 20 domů v Zámecké ulici, jediným důvodem bylo, aby vojsko vidělo na cestu k zámku a mělo světlo k útoku. Rok 1705 přinesl smůlu radnici, uhodil do ní blesk a zapálil tak její největší věž. Při požáru shořela střecha, hodiny a schody. Byly zničeny oba zvony zavěšené ve věži. 

*Zajímavost k požárům* - 17.1.1797 vypukl požár v domě číslo 5, v dnešní ulici Svatopluka Čecha. Zatímco se Tereza Lankischová s dcerou bavila na rozlučce se svobodou tkalce Josefa Zimmermana, v jejím domě vzplály třísky, které nechala ležet blízko sporáku. Zjistila to, až když šla zkontrolovat svého stonajícího manžela. Místo toho, aby oheň uhasila, běžela zpátky na rozlučku pro dceru. Ta však tancovala a tak se k ní Tereza připojila a rázem zapomněla na hořící dům. Její manžel Antonín se zachránil, její tříletý syn Václav bohužel takové štěstí neměl. Byl vyhozen ze své spací komory oknem a po dvou dnech zemřel na následky popálenin a zranění, které utržil během pádu. Silný vítr oheň rozšířil do ulic města a v plamenech zůstalo 73 domů. Radnice lehla popelem také. Terezie byla odsouzena za nedbalost k třicetidenním veřejným pracím v řetězech a její rodina byla vykázána z města. Podle dochovaných informací se následně usadili na Grabštejně. 


Útrapy během válek

Zmiňují se i nájezdy husitů v letech 1428 - 1433. Za vlády Albrechta z Valdštejna město zažívá několik klidných let. Následná vláda Gallasů přinesla střídání císařských a švédských posádek. Během Sedmileté války neměli obyvatelé klid. Rakouská a pruská vojska přecházela městem, to znamenalo rekvizice a ničení. Další útrapy jsou zaznamenány z roku 1813, kdy Frýdlantem projížděla Napoleonova vojska. 

Povodně

Řeka Smědá patří k nejvodnatějším povodím na území České republiky. Je to způsobeno vydatností srážek. 1. zaznamenaná je z roku 1432. 
Z pětatřiceti obzvláště velkých povodní v rozmezí čtyř a půl století (1432 – 1888) jich bylo 28 způsobeno průtrží mračen. Podle statistiky se nejčastěji vyskytovaly v letních měsících.
Koncem listopadu 1651 nastala dvoudenní povodeň. Tehdy již existovala povodňová komise, kterou příval zdržel ve Frýdlantu, takže do Višňové, kde bývají povodně nejrozsáhlejší, mohla odcestovat až po poklesu hladiny. Ve dnech 19. a 20. srpna 1688 nastala v horách průtrž mračen. Velká voda odnesla veškeré mosty a lávky.  Ve 20. století nastaly povodně v letech 1907, 1920 a 1948, nebývalého dosahu však dosáhly záplavy 3. a 4. července roku 1958.  V srpnu 2002 se výrazné úhrny srážek projevily zejména na severních svazích Jizerských hor, deště výjimečné intenzity zasáhly především povodí Smědé. Hovoří se o povodni s dobou opakování 500 let.

Památky

  • Pseudorenesanční radnice z let 1893 - 1896. 
  • Kostel Nalezení sv. Kříže vybudovaný v letech 1549-1551. Díky přestavbám je kostel směsicí více slohů. V jeho kapli je umístěna rodinná hrobka rodu Redernů z roku 1566.
  •  Pravoslavný kostel Sv. Máří Magdaleny. 
  • Kostel Krista Spasitele
  • Dům purkmistra Zestermanna na náměstí, dnes sídlo Komerční banky. 
  • Morový sloup u kostela Nalezení sv. Kříže.
  • Hrad a zámek Frýdlant
  • Zámecký pivovar FrýdlantHistorie

Historie

Historie

 
Historie

Historie

 
Historie

Historie

 
Historie

Historie

 
 
Vytvořeno 20.5.2020 16:03:40 - aktualizováno 22.10.2021 13:28:31 | přečteno 7743x | tana